hotline

1900 232456

time

7AM - 10PM

Cố Vấn Kinh Doanh

Khi điều hành một mô hình kinh doanh dù lớn hay nhỏ, ta đều cần đến một kế hoạch bài bản và định hướng rõ ràng. Việc này giúp ích rất lớn cho việc vận hành, phát triển doanh nghiệp về lâu dài.

Tuy nhiên, để thiết lập được một chiến lược kinh doanh hiệu quả, ta cần rất nhiều thời gian và kiến thức. Phượng Hoàng Group chuyên cung cấp dịch vụ “Cố Vấn Kinh Doanh” cho những doanh nghiệp mong muốn nâng cao năng lực doanh nghiệp, tổ chức quản lý và vận hành bài bản.

 

Dự Án

không tìm thấy dự án nào.

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.