hotline

1900 232456

time

7AM - 10PM

Setup Nhà Hàng

 

  • Nghiên cứu thị trường
  • Định hướng hoạt động kinh doanh
  • Lập phương án tổ chức hoạt động
  • Kiểm soát ngân sách hoạt động
  • Hỗ trợ quá trình marketing trong quá trình khởi tạo
  • Tổ chức nhân sự
  • Tuyển dụng và đào tạo nhân sự
  • Điều hành và giám sát trong quá trình khởi tạo

Dự Án

không tìm thấy dự án nào.

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.