1900 232456     sale@phuonghoang.asia

???? ? ??? ???? | ??.??.????

???? ? ??? ???? | ??.??.????
Gọi ngay số ???????  0947 056057 và chọn cho mình vị trí bàn & combo yêu thích. 
Sơ đồ bàn Mask Club 24/07/2020
 
 

COMBO KING

(Các bàn màu đỏ)

EARLY BIRD

(Giá Mua Sớm)  

AT DOOR

   (Giá Tại Cửa)

COMBO KING 1:

(3 DOM + 25 Air + 1 Shisha + 1 Fruit + 1 Food)

25.000.000vnd

30.000.000vnd

COMBO KING 2:

(6 Belaire + 20 Air + 1 Shisha + 1 Fruit + 1 Food)

22.000.000vnd 25.000.000vnd

COMBO QUEEN: 

(6 Fogoso + 4 Gold Flake + 20 Air + 1 Shisha + 1 Fruit + 1 Food)

17.000.000vnd  22.000.000vnd 

      

          Combo King & Queen

 

 

COMBO VIP

(Các bàn màu Cam) 

EARLY BIRD

(Giá Mua Sớm)  

AT DOOR

   (Giá Tại Cửa)

COMBO VIP 1:

(6 Fogoso + 2 Gold Flakes + 8 Air + 5 Coca + 1 Fruit + 2 Food)

12.000.000vnd

 16.000.000vnd

COMBO VIP 2:

(3 Chivas 18 + 5 Air + 5 Coca + 1 Fruit + 2 Food)

12.000.000vnd

 16.000.000vnd

COMBO VIP 3:

(3 Maccallan 12 + 5 Air + 5 Coca + 1 Fruit + 2 Food)

12.000.000vnd

16.000.000vnd 

COMBO VIP 4:

(4 Jagger + 8 Air + 10 Redbull/Coca + 1 Fruit + 2 Food)

10.000.000vnd 14.000.000vnd

 

    

           Combo VIP

 

 

COMBO STANDARD

(Các bàn màu Xanh Lá) 

EARLY BIRD

(Giá Mua Sớm)  

AT DOOR

   (Giá Tại Cửa)

COMBO STANDARD 1:

(5 Fogoso + 2 Gold Flake + 10 Air  + 1 Fruit )

8.500.000vnd

 11.500.000vnd

COMBO STANDARD 2:

(3 Jagger + 10 Air + 8 Redbull/Coca + 1 Fruit)

6.500.000vnd 9.500.000vnd

COMBO STANDARD 3:

(1 Maccallan 12 + 5 Air + 5 Redbull/Coca + 1 Fruit)

5.500.000vnd  8.500.000vnd 

COMBO MAIN STAGE

(Các bàn màu Xanh Dương) 

EARLY BIRD

(Giá Mua Sớm)  

AT DOOR

   (Giá Tại Cửa)

COMBO MAIN STAGE 1:

(4 Fogoso + 1 Gold Flake + 5 Air  + 1 Fruit )

6.500.000vnd

 9.500.000vnd

COMBO MAIN STAGE 2:

(3 Jagger + 10 Air + 8 Redbull/Coca + 1 Fruit)

6.500.000vnd 9.500.000vnd

COMBO STANDING

(Các bàn màu Nâu) 

EARLY BIRD

(Giá Mua Sớm)  

AT DOOR

   (Giá Tại Cửa)

COMBO STANDING 1:

(1 Jagger + 2 Redbull/Coca  + 1 Fruit )

3.400.000vnd

5.400.000vnd

COMBO STANDING 2:

(24 Tiger/ Ken + 5 Air + 1 Fruit)

3.400.000vnd 5.400.000vnd

 

Combo STANDARD/ MAIN STAGE/ STANDING

 

—————————————————————-
??? ???? ?????????
☎️ Hotline : ‭1900 23 24 56
    Address : 24, D13 st, ThongNhat ward, BienHoa city (Sau lưng Highland Coffee Võ Thị Sáu(Đường 5) Biên Hòa)

 

 

Lượt Xem: 2115

Gửi Bình Luận

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.